a

Након што је од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности добио обавештење, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле и затражио изјашњењa Министарства привреде и Управног инспектората Републике Србије због непоступања по захтеву за давање информација од јавног значаја из Уговора о управљању Привредним друштвом „Железара Смедерево“.