a

Грађанима, који су 9. јуна 1999. године били у радном односу у државним и друштвеним организацијама и предузећима на подручју АП Косова и Метохије, Национална служба за запошљавање није обезбедила исплату привремене накнаде, на начин који је утврђен Закључком Владе РС, утврдио је Заштитник грађана