a

Здравствени центар „Студеница“ Краљево није, као власник предметне непокретности, решио по бројним захтевима притужиље за откуп стана који јој је претходно дат у закуп на одређено време, утврдио је Заштитник грађана