a

У поступку спровођења поступка приватизације Агенција за приватизацију није обезбедила запосленима и бившим запосленима привредних друштава „Generalexport“ ДП Београд и „International CG“ ДП Београд и новчане накнаде предвиђене социјалним програмом, утврдио је Заштитник грађана