a

Применом пилот пројекта „Дан за дан“, Републички геодетски завод је приступио решавању захтева поднетих 2014. и 2015. године, пре узимања у рад раније поднетих захтева, чиме је нарушио поштовање редоследа решавања захтева, утврдио је Заштитник грађана