a

Републички геодетски завод не одлучује о захтевима за исправку техничке грешке у подацима о непокретностима, на начин како је прописано законом, већ их тумачи као нове захтеве за упис на које примењује начело првенства. Оваквим приступом грађани, не својом кривицом, на исправку техничке грешке могу чекати годинама, утврдио је Заштитник грађана.