a

Иако је неколико година раније констатовано да у поступку приватизације предузећа купац није испунио уговорне обавезе, Агенција за приватизацију и Министарство привреде нису раскинули уговор, већ су пролонгирали доношење коначне одлуке и тиме прекршили права запослених у овом предузећу, утврдио је Заштитник грађана