a

Ни после годину дана од пуцања бране на јаловишту напуштеног рудника антимона „Столице“ у селу Костајник, општина Крупањ, брана није санирана на адекватан начин, нити је извршена ремедијација загађених водотокова и терена, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије и надлежним министарствима.

Имајући у виду да је оштећење бране на јаловишту настало као последица обилних падавина, као и да је до изливања јаловине долазило више пута током 2014. године, стално је присутна опасност да се већ након следеће веће падавине акцидентна ситуација понови у знатно већем обиму, уз реалну могућност да се токсичне материје нађу и у рекама ван овог подручја, што представља еколошку опасност за велики део територије Републике Србије, упозорава Заштитник грађана.