a

Служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода није у законском року решила по више захтева притужиоца, образлажући своје непоступање недостатком списа предмета за које не зна где се налазе, а потом није предузела мере ни да их прибави, утврдио је Заштитник грађана