a

Заштитник грађана је утврдио да Министарство правде није донело акт којим се на јасан и прецизан начин одређује састав и уређује рад Комисије за рехабилитационо обештећење, што је довело до отежаног остваривања права на рехабилитационо обештећење притужиље која се обратила овом органу