a

Државни правобранилац, иако по закону обавезна, није донела Правилник о управи у Државном правобранилаштву. Тиме је онемогућила транспарентност, доступност и јавност рада овог органа, утврдио је Заштитник грађана.