a

Током 2013. и 2014. године Служба за катастар непокретности Чајетина је, у већем броју предмета у којима учествује једна геодетска агенција, прекорачила законски рок за одговор. На поновљене захтеве Заштитника грађана о раду Службе за катастар непокретности Чајетина, Републички геодетски завод више пута је доставио непотпуне и непрецизне одговоре без документације, утврдио је Заштитник грађана.