a

Служба за катастар непокретности Сремска Митровица, у саставу Републичког геодетског завода, вишеструко je прекорачила законски рок за одговор грађанину због застарелог информатичког (софтверског) програма,  утврдио је Заштитник грађана