a

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је неправилно спровело поступак оцењивања квалитета рада државног службеника, а потом одлучило да му прекине радни однос, као и да поступи супротно примедбама садржаним у шест пресуда Управног суда.