a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО) није се на време обратио надлежном државном органу за везу за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању, због чега грађанин скоро пет година чека одлуку о остваривању старосне пензије, утврдио је Заштитник грађана