a

Препорука Заштитника грађана Центру за социјални рад К..., због пропуста у раду на штету права деце зајамчених Уставом Републике Србије, Конвенцијом о правима детета, домаћим законима и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања.