a

Препорука Заштитника грађана Министарству унутрашњих послова-Дирекцији полиције-Управи за правне послове због пропуста у раду-изостанак образложења одлука по захтевима грађана- приликом издавања  одобрења за набављање оружја  и одлуке о његовом одузимању