a

Због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за град Београд, одбио је да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије, утврдио је Заштитник грађана