a

Министарство финансија није у законском року одлучило о основаности приговора притужиље на решење Управе царина и није Заштитнику грађана у току поступка доставило тражене информације, утврдио је Заштитник грађана