a

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице није спречила условљавања уписа детета у Карловачку гимназију уплатом „ђачког динара“ и није отклонила пропусте у раду ове школе, утврдио је Заштитник грађана