a

Као услов за остваривање здравственог осигурања, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Јужнобачки округ, захтевао је од странке доказе о чињеници која законом није прописана, утврдио је Заштитник грађана