a

Годинама Општина Бачка Паланка није предузимала неопходне мере и радње за адекватно решење атмосферске канализације, нелегалне градње и неконтролисаног насипања општинског земљишта, који су проузроковали плављење породичне куће у овом месту. Такође, општински органи нису предузели све расположиве мере за обезбеђивање бар привременог смештаја за породицу притужилаца до трајног решавања њиховог стамбеног проблема, утврдио је Заштитник грађана.