a

Приликом захтева притужиље за упис у Именик чланова коморе и издавање лиценце Комора медицинских сестара и здравствених техничара није поступила благовремено и није донела решење у писаној форми, утврдио је Заштитник грађана