a

Општинска управа ГО Врачар у дугогодишењем поступку покренутом 2009. године није поступала по налозима и упутствима Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе Београда, што је грађанина оставило у бирократском лавиринту одуговлачења поступка и поништења сваке донете одлуке