a

Комунална инспекција Градске управе града Београда својевољно је преузела вршење инспекцијског надзора и кажњавање извршиоца прекршаја уместо инспекције градске општине, у чијој надлежности је оваква врста поступања, утврдио је Заштитник грађана