a

Различит став државних органа, Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у погледу трајања важности услова за заштиту природе условио је оправдану сумњу притужиоца у правилност и законитост мера које су му наложене у поступку