a

Градска управа града Београда није омогућила одговарајући смештај и услове за старање о напуштеним и изгубљеним животињама у азилу у Младеновцу, иако је благовремено била обавештена о неприхватљивом стању и проблемима овог прихватилишта