a

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда и Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца нису отклонили пропусте начињене током претходних година због нејасног и незаконитог поступка одређивања цене услуга у предшколским установама и утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности