a

Приликом одлучивања по жалбама у поновљеним поступцима, Сектор за нормативне и управно надзорне послове Градске управе града Београда није поступао по обавезујућим примедбама и правним схватањима Управног суда, утврдио је Заштитник грађана