a

Филијала Крушевац Националне службе за запошљавање је, упркос обавештењу о умањењу средства за финансирање активности Националне службе за запошљавање и налогу Дирекције о обустави свих активности усмерених на мере активне политике запошљавања, обавестила подносиоце захтева о одобравању субвенција и позвала их на закључење уговора