a

Пореска управа Министарства финансија, по пријему информација о могућем несавесном поступању „Ц МАРКЕТ“ a.д, у области уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, није спровела контролу у овом предузећу, утврдио је Заштитник грађана