a


Препорука Министарству просвете због пропуста  у раду који доводи до неравноправног положаја  ученика средњих школа приликом остваривања права на смештај у ученичке домове