a

Препорука Министарству рада и социјалне политике, о потреби  упознавања руководиоца центара за социјални рад и институција које врше јавна овлашћења, са уставним и законским овлашћењима Заштитника грађана