a

Заштитник грађана утврдио да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заједно са АД „Галеника“ изменило битан елемент понуде запосленима за добровољни социјални програм у поступку утврђивања вишка запослених и то након што је пријављивање запослених било завршено