a

Завод за унапређивање образовања и васпитања повукао је негативне стручне оцене о квалитету уџбеника искључиво на основу изјаве издавача да је извршио измене и допуне у уџбеницима и без провере да ли су пропусти заиста отклоњени. Истовремено, Национални просветни савет пропустио је да, по пријему негативних стручних оцена Завода поднесе Министарству просвете, науке и технолошког развоја предлог за доношење решења о повлачењу уџбеника из употребе, утврдио је Заштитник грађанa