a

Заштитник грађана утврдио да Министарство правде и државне управе није одлучило по захтеву за рехабилитационо обештећење грађана, који је поднет у фебруару 2013. године и није испунило, законом прописану, обавезу сарадње са Заштитником грађана