a

У поступку утврђивања предлога за избор наставника у звање ванредног професора, Изборно веће Факултета спорта и физичког васпитања донело је одлуку без расправе и образложења, супротно предлогу надлежне Комисије за спровођење поступка и писање реферата, утврдио је Заштитник грађана