a

Министарство финансија није поступило по захтеву за давање мишљења о примени прописа у целости и није решило сукоб надлежности између својих организационих целина, чиме је притужиљи одговор на захтев додатно одложен