a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањe није у целости поступио у складу са налозима из пресуде Управног суда, што је противно одредбама Закона о општем управном поступку