a

Заштитник грађана утврдио да Министарство унутрашњих послова није покренуло дисциплинске поступке према полицијским службеницима сходно Извештају о извршеним проверама Управе за послове унутрашње контроле полиције Сектора унутрашње контроле полиције