a

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике није одлучило у законом прописаном року о жалби грађанке против решења Националне службе за запошљавање,  донетог у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослењa