a

Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање начинила је пропуст у раду тако што је целокупне списе предмета (досије) притужиоца доставила Управном суду, услед чега је одлуку по жалби донела након истека законом прописаног рока – после више од годину дана од дана подношења жалбе