a

Заштитник грађана утврдио да Министарство правде и државне управе није извршило Одлуку Уставног суда Републике Србије, којом је утврђена повреда и ускраћивање Уставом зајамченог права на суђење у разумном року. Такође, Министарство није доставило Заштитнику грађана затражено изјашњење о основаности притужбе, чиме није остварило законом прописану сарадњу са овом институцијом