a

Министарство правде (сада Министарство правде и државне управе) није  извршило Одлуку Уставног суда Републике Србије којом је утврђена повреда и ускраћивање Уставом зајамченог права на суђење у разумном року, утврдио је Заштитник грађана