a

Град Београд, Градска управа, Секретаријат за инспекцијске послове и Управа Градске општине Палилула нису предузели мере за спровођење административног извршења 27 решења комуналне инспекције и закључака о дозволи извршења, уврдио је Заштитник грађана