a

Министарство здравља је ускратило информацију притужиљи о току поступка за давање сагласности о одобрењу специјализације и није доставило решење на начин прописан законским одредбама