a

Општинска управа општине Ивањица није обављала послове из своје надлежности ради спречавања вишегодишње бесправне градње, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer