a

Министарство правде и државне управе није утврдило јасну, прецизну и унапред познату процедуру за остваривање права на накнаду штете и исплату износа досуђених одлукама Уставног суда, чиме су повређена права већег броја грађана, утврдио је Заштитник грађана