a

Општинска управа Градске општине Чукарица није у потпуности поступала по налозима Секретаријата за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Града Београда, као другостепеног органа, чиме је довела до поништаја сваке донете одлуке у поступку и повреде права притужиоца, утврдио је Заштитник грађана