a

Неодлучивањем у законом прописаном року Градска управа града Јагодине је проузроковала повреду права грађана и принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана